NINH DƯƠNG LAN NGỌC

ĐẠI SỨ NỤ CƯỜI

Cô là người đầu tiên cùng Bác Sĩ Võ Thành Trung tạo nên quỹ thiện nguyện Kết Nối Nụ Cười Trái Tim với tên gọi cũ là Thiện Nguyện BST (Best Solution Treatment)

Pin It on Pinterest

Share This